Rada Rodziców

                                                                                                           Rada Rodziców

                                                                       Publicznej Szkoły Podstawowej 

                                                                                     w Kostowie

 

 

                                                 Prezydium:

                                                                        Hanna Łaś -  przewodnicząca

                                                                        Barbara Grzelak -  z-ca przewodniczącej

                                                                        Aldona Dudek -  skarbnik

                                                                        Monika Wawrzyniak - sekretarz

 

                                                                 

                                      Komisja Rewizyjna:

                                                                        Patrycja Latus - przewodnicząca

                                                                        Agnieszka Grycman - sekretarz

                                                                        Danuta Wiśniewska - członek