Samorząd Uczniowski

                                                                                                       Samorząd Uczniowski

                                                                          Maciej Misiarz - przewodniczący

                                                                    Bartosz Borgul - z-ca przewodniczącego

                                                                            Marcel Wiśniewski - sekretarz

                                                                          Dominika Wielkopolan - członek

                                                                             Wiktoria Stachura - członek

                                                                                  

                                                                                   Opiekun Samorządu

                                                                                    Katarzyna Michnik